Uranfilter
Logga Roslagsfilter

För support kontakta:

+46 (0)70 493 06 58

Mail: info@roslagsfilter.com

Uranfilter U

Filter för att ta bort uran ur dricks- och hushållsvattnet.

 

En av de mest effektivaste metoderna att ta bort uran bygger på jonbytesteknik. Uranfiltret består av två delar. Ett filter och en saltbehållare.

 

Vattnet får passera en jonbytesmassa där uranet fastnar. När massan är mättad, återladdas den med en saltlösning. I en saltbehållare erhålls automatiskt rätt mängd saltlösning. Salt-lösningen får passera filtermassan, vilket resulterar i att uranet släpper och följer med saltlösningen ut i avloppet. Därefter sköljs massan ren med vatten. Efter den automatiska återladdningen är filtret klart för drift igen.

 

Det är inte uranets gammastrålning som utgör den största risken,

utan uranet ss tungmetall som är giftig. Uranhalten kan leda till förgiftningsskador på bl.a. njurarna och benstommen.

 

OBS! För funktionen krävs ett fungerande avlopp, typ golvbrunn eller liknande.

 

Vi lämnar en material- och funktionsgaranti på 2 år.

Du kan göra en offertförfrågan direkt via vårt formulär.

Intresserad?

Endast tidsbokade besök:

Byängsvägen 30

187 36 Täby

Telefonnummer:

+46(0)8-542 492 08

+46(0)70-493 06 58

Vi tar Swish.

Copyright © 2017 ROSLAGSFILTER AB