Avhärdningsfilter

Avhärdningsfilter SOFT

Avhärdningsfilter för hårt vatten, dvs kalkhaltigt vatten. Filtret kan samtidigt ta bort förhöjda halter järn och mangan.


Den effektivaste metoden att ta bort kalk bygger på jonbytesteknik.

Avhärdningsfiltret består av två delar. Ett filter och en saltbehållare.


Vattnet får passera en jonbytesmassa där kalk, järn och mangan fastnar. När massan är mättad, återladdas den med en saltlösning. I en saltbehållare erhålls automatiskt rätt mängd saltlösning. Salt-lösningen får passera filtermassan varefter den sköljs med vatten. Efter den automatiska återladdningen är filtret klart för drift igen.


OBS! För funktionen krävs ett fungerande avlopp, typ golvbrunn eller liknande.


Vi lämnar en material- och funktionsgaranti på 2 år.

Intresserad?

Du kan göra en offertförfrågan direkt via vårt formulär.