Avjärningsfilter

Avjärningsfilter LJA

Filter för att ta bort järn, mangan, fasta partiklar, smak, lukt samt höja pH-värdet.


I anslutning till avjärningsfiltret och befintlig trycktank installeras ett oxideringssystem, typ luftblandare (tillval). Med luftblandarens hjälp flockas järn och mangan effektivt.  Även lukt av svavelväte elimineras samtidigt. 


Efter oxideringen passerar det syresatta vattnet trycktanken och hamnar slutligen i filtret där det flockade järnet och manganet fastnar. är vattnets pH-värde lågt, höjs det samtidigt. Filtermaterialen är noggrant utvalda för att passa det vatten som skall renas.


OBS! För funktionen krävs ett fungerande avlopp, typ golvbrunn eller liknande.


Vi lämnar en material- och funktionsgaranti på 2 år.

Intresserad?

Du kan göra en offertförfrågan direkt via vårt formulär.