Avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter PH

Filter för att höja vattnets pH-värde samt ta bort den lednings-angripande kolsyran.


Avsyrning av vatten är viktig för eliminering av frätskador på bland annat rör och hushållsmaskiner samt undvika att tungmetaller fäller ut i dricksvattnet. Vid avsyrningen höjs vattnets pH-värde och den ledningsangripande kolsyran elimineras.


Våra filtermaterial är noggrant utvalda för att passa det vatten som skall renas.


OBS! För funktionen krävs ett fungerande avlopp, typ golvbrunn eller liknande.


Vi lämnar en material- och funktionsgaranti på 2 år.

Intresserad?

Du kan göra en offertförfrågan direkt via vårt formulär.