Dricksvattenfilter

Dricksvattenfilter RO

Nedanstående dricksvattenrenare avlägsnar bly, uran, fluorid, lösningsmedel, tungmetaller, bekämpningsmedel, kemikalier, organiskt material, mikroorganismer, arsenik, nitrit, nitrat, järn, mangan, färg, lukt och smak samt fasta partiklar. För egen brunn, sjö eller kommunalt vatten.

Bluewater SPIRIT 300-HF

Intresserad?

Du kan göra en offertförfrågan direkt via vårt formulär.

Nettovikt (kg): 15

Höjd (mm): 462

Bredd (mm): 150

Djup (mm): 365

(W): 350  (under drift)

Flödeshastighet vid 15°C (l/min): 2,5

Vatten effektivitet (%): 60

Max. salthalten (TDS) (ppm): 750

Max. ledningsförmåga (mS/m): 120

Utbytesfilter: 9192400043


    Ö
verlägsen reningsmetod - omvänd osmos.


Smal, smidigt och effektiv.

Direkt flöde - inget stillastående vatten.

Kontinuerlig kontroll av vattenkvalitet. Helt unik!

Enkel installation och enkelt underhåll som passar lätt under diskbänken - modern design.

Tryckblandare med LED-display


Den kompakta SPIRIT 300 är en unik produkt med överlägsen reningsgrad. Enkel underhåll till låg kostnad. Dricksvattenrenaren SPIRIT 300 renar kontinuerligt ditt vatten, dvs med direkt flöde - inget stillastående vatten. Kontinuerlig vattenkvalitetskontroll sker vid tappning. Blyfri tryckknapp blandare med LED-display ingår.

Bluewater SPIRIT 300 CP-HR

Nettovikt (kg): 18

Höjd (mm): 462

Bredd (mm): 150

Djup (mm): 365

(W): 350  (under drift)

Flödeshastighet vid 15°C (l/min): 2,2

Vatten effektivitet (%): 50-60

Max. salthalten (TDS) (ppm): 1200

Max. ledningsförmåga (mS/m): 160

Max. hårdhet ((rec.)): 10 °dH

Ersättning av Koldioxidfilter: 9192400043


    Ö
verlägsen reningsmetod - omvänd osmos.


Smal, smidigt och effektiv.

Direkt flöde - inget stillastående vatten.

Kontinuerlig kontroll av vattenkvalitet. Helt unik!

Enkel installation och enkelt underhåll som passar lätt under diskbänken - modern design.


OBS! Dricksvattenkran ingår ej, men finns som tillbehör.


Den kompakta SPIRIT 300 är en unik produkt med överlägsen reningsgrad. Enkel underhåll till låg kostnad. Dricksvattenrenaren SPIRIT 300 renar kontinuerligt ditt vatten, dvs med direkt flöde - inget stillastående vatten. Kontinuerlig vattenkvalitetskontroll sker vid tappning. SPIRIT 300 CP kan användas i en rad olika applikationer från hushållskök till tillverkningsindustrin.

MICROLINE

Filtret för bräckt vatten. Avlägsnar klorid, fluorid, lösningsmedel, tungmetaller, kemikalier, organiskt material, nitrit, nitrat, järn, mangan, färg, lukt och smak samt fasta partiklar. Producerar ca 5-10 l/dygn.


Trestegsfilter för framställning av rent dricksvatten

Tar effektivt bort 85-95 % av det i vattnet förekommande lösta salter

Livsmedelskvalité på material och patroner

Levereras med tappkran, filterhus, patroner, lagrings- tank slangar och anslutningar

Enkelt byte av patroner

Enkel installation. Ingen elektricitet fordras

Tar liten plats

Bluewater PRO 400

Nettovikt (kg): 29

Höjd (mm): 470

Bredd (mm): 230

Djup (mm): 460

(W): 530  (under drift)

Flödeshastighet vid 15°C (l/min): 3,0-4,0

Vatten effektivitet (%): 80

Max. salthalten (TDS) (ppm): 1500

Max. ledningsförmåga (mS/m): 200

Utbytes Partikelfilter: 9192400829

Utbytes Kolfilter: 9192400837


    Ö
verlägsen reningsmetod - omvänd osmos.


Kompakt, gedigen och supereffektiv.

Direkt flöde - inget stillastående vatten.

Kontinuerlig kontroll av vattenkvalitet. Helt unik!

Enkel installation och enkelt underhåll - modern design.


OBS! Dricksvattenkran ingår ej, men finns som tillbehör.


PRO 400 ger obegränsad tillgång till det renaste och säkraste vatten ni kan få. Vattenrenaren är avsedd för installation under diskbänken där den levererar ett rent och friskt vatten, men kan även användas i en rad olika applikationer från hushållskök till tillverkningsindustrin.


Eftersom det renade vattnet är helt rent, riskerar ni ej intag av oönskade eller farliga ämnen, såsom bakterier, virus, kemikalier, alger, bly, uran, lösningsmedel mm. Dessutom mäter renaren kontinuerligt vattenkvaliteten, varför man alltid kan lita på att rent vatten produceras. Automatiskt alarmstopp ifall vattenrenaren är ur funktion eller inte tillräckligt effektiv. PRO 400 producerar mellan 3-4 l/min.


Ersätter Electrolux RO400 och Dometic RO400.

Bluewater PRO 400B

Nettovikt (kg): 29

Höjd (mm): 470

Bredd (mm): 230

Djup (mm): 460

(W): 530  (under drift)

Flödeshastighet vid 15°C (l/min): 2,0-3,0

Vatten effektivitet (%): 50

Max. salthalten (TDS) (ppm): 7500

Max. ledningsförmåga (mS/m): 1300

Utbytes Partikelfilter: 9192400829

Utbytes Kolfilter: 9192400837


    Ö
verlägsen reningsmetod - omvänd osmos.


Kompakt, gedigen och supereffektiv.

Direkt flöde - inget stillastående vatten.

Kontinuerlig kontroll av vattenkvalitet. Helt unik!

Enkel installation och enkelt underhåll - modern design.


OBS! Blyfri dricksvattenkran ingår.


PRO 400B är vattenrenaren för avsaltning och rening av bräckt vatten (direkt ur Östersjön eller från brunn påverkad av saltvatten) upp till en salthalt på 7500 mg/l.

Vattenrenaren är avsedd för installation under diskbänken där den levererar ett rent och friskt vatten, men kan även  användas i en rad olika applikationer från hushållskök till tillverkningsindustrin.


Eftersom det renade vattnet är helt rent, riskerar ni ej intag av oönskade eller farliga ämnen, såsom bakterier, virus, kemikalier, alger, bly, uran, lösningsmedel mm. Dessutom mäter renaren kontinuerligt vattenkvaliteten, varför man alltid kan lita på att rent vatten produceras. Automatiskt alarmstopp ifall vattenrenaren är ur funktion eller inte tillräckligt effektiv. PRO 400B producerar mellan 2-3 l/min.


Ersätter Electrolux RO400B och Dometic RO400B.