Om oss

Om oss

Vi har över 35 års erfarenhet inom dricksvattenrening. Med vår erfarenhet utvecklar vi och konstruerar vattenreningssystem med optimal totalekonomi och reningsgaranti. Med vår kunskapsbas och tekniskt kunnande, kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar både för dricks- och hushållsvatten.


Vår affärsidé


Vår affärsidè bygger på att konstruera vattenreningsutrustning av absolut högsta kvalitet vad beträffar funktion och driftsäkerhet. Reningsutrustningen är helt avpassad för varje enskilt vatten och levererar ett rent och friskt vatten som följer livsmedelverkets hälso- och estetiska krav.


Vårt motto


Ett rent och friskt vatten är nyckeln till ett friskt och sunt liv.