Radonavskiljare

Radonavskiljare R150

R150 är ett automatiskt luftningssystem för brunnsvatten med kapacitet för ett hushåll.

R150 är användbar där en effektiv luftning är nödvändig, exempelvis utdrivning av radon samt eliminering av svavelvätelukt.


Anläggningen fyller reservoaren med råvatten och radonavskiljningen börjar. Genom en två-stegs luftning via luftpumpar, frigörs radonet effektivt från vattnet. Det färdigbehandlade och radonreducerade vattnet trycks ut på förbrukningsledningen via en tryckstegringspump. Radonet drivs sedan bort genom det övertryck som luftpumparna skapar. En ventilations-slang skall installeras så att radonet leds ut till utomhusluften.


Reduktionsgraden beror av hur lång tid vattnet luftas innan det trycks ut i ledningen. Vid störttappningar erhålles lägst reduktion, cirka 50-80 procent, medan vid normal förbrukning är reduktionsgraden cirka 90-99 procent. Om högre vattenuttag sker än anläggningen klarar, stoppas distributionspumpen av säkerhetsgivaren, så att det radonhaltiga vattnet inte kommer ut i ledningsnätet.


Vi lämnar en material- och funktionsgaranti på 2 år.

Intresserad?

Du kan göra en offertförfrågan direkt via vårt formulär.