Radonfilter

Radonfilter RAD

Filter för borttagning av radon i vattnet.


Radonfiltret innehåller ett effektivt filtermaterial för radonborttagning. Filtret är helt ljudlös - inga pumpar eller kompressorer behövs. Radonfiltret skall enbart renspolas några gånger per år genom några enkla handgrepp.


Hälsoriskerna med radon beror på att radonet sönderfaller till olika radioaktiva grundämnen, s.k. radondöttrar (alfapartiklar). Dessa  följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen som radondöttrarna avger vid söderfallet, kan orsaka skador som kan leda till lungcancer.


OBS! Strålningen kan varken tränga genom filtertanken, människo-huden eller ett vanligt papper för den delen. Det är cellerna i slem-hinnan närmast radondöttrarna som i första hand skadas av strålningen.


Det är väl känt att alfastrålning ger upphov till mutationer och andra DNA-skador som i sin tur kan leda till cancer. Från det att någon utsätts för radon till dess att personen utvecklat lungcancer, kan ta upp till 40 år.


Vi garanterar en sänkning till under 100 Bq/l.


Vi lämnar en material- och funktionsgaranti på 2 år.

Intresserad?

Du kan göra en offertförfrågan direkt via vårt formulär.